do strony glownej wydziału  strona główna wydziału   English version | Adresy i telefony na wydziale
Działalność Naukowo Badawcza
O czasopiśmie

Rada Naukowa

Recenzenci

Redakcja

Aktualny numer

Numery archiwalne

Wymogi dla autorów

Procedura recenzowania

Prenumerata

Kontakt z redakcją

 
Prace i Materiały Wydziału Zarządzania
Tomasz Pedo

Tomasz Pedo

 

 

Potrzeby informacyjne użytkowników sprawozdań finansowych ogólnego przeznaczenia

 

Streszczenie

         W dniu dzisiejszym pomimo łatwości dostępu do informacji w dalszym ciągu problematyka jej użytkowników oraz ich potrzeb informacyjnych nie jest odpowiednio reprezentowana w piśmiennictwie. Celem niniejszego opracowania jest odpowiedź na pytanie, co jest przedmiotem zainteresowania indywidualnych inwestorów w sprawozdaniu finansowym. Jakiego rodzaju danych od niego oczekują.

         Z wyników badań zawartych w literaturze światowej płynie zaskakujący wniosek, bowiem często drobni akcjonariusze oczekują danych, które nie są i nie mogą być przedmiotem sprawozdania finansowego. Albowiem dotyczą one prognoz gospodarczych, danych o charakterze jakościowym czy też informacji będącej przedmiotem analizy finansowej.

         Natomiast z rezultatów odnoszących się już dokładnie do ujawnień zawartych w sprawozdaniu finansowym wynika jednoznacznie, że w dalszym ciągu podstawowym przedmiotem zainteresowania jest efektywność prowadzonej działalności w ujęciu memoriałowym. Informacje na temat źródeł wpływów i kierunków wypływów środków pieniężnych, czyli dotyczące kwestii płynności finansowej, są nadal poszukiwane w dalszej kolejności.

         Potrzebom informacyjnym indywidualnych inwestorów na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie nie była poświęcana dotychczas praktycznie żadna uwaga. Jedyne dane na temat poziomu wykorzystania sprawozdania finansowego w podejmowaniu decyzji inwestycyjnych pochodzą z wyników badań nie poświęconych bezpośrednio temu zagadnieniu. Niestety uzyskane rezultaty wskazują na niewielkie znaczenie elementów składowych w postaci bilansu, rachunku zysków i strat czy rachunku przepływów pieniężnych w kwestii decydowania o wyborze papierów wartościowych konkretnych firm.

 

 

Information needs of general purpose financial statement’s users (Summary)

         At present, despite of the significant increase in accessibility of information there is few publications concerned with the information needs of financial statement’s users. The objective of this article is assessing the relative importance of financial reporting for individual investors in order to undertake investment decisions as well as providing with the nature of their interests associated with either balance sheet or income statement or cash flow. Individual shareholders are taken into account because of its considerable importance for a capital market, however, restricted power to satisfy their information needs.

 


wstecz


  do strony glownej wydziału  strona główna UG Adresy i telefony na UG   Biblioteka główna UG   Pytania  
kontakt z webmasterem   kontakt z webmasterem
 
do strony głównej UG do strony głównej wydziału do strony głównej wydziału