do strony glownej wydziału  strona główna wydziału   English version | Adresy i telefony na wydziale
Działalność Naukowo Badawcza
O czasopiśmie

Rada Naukowa

Recenzenci

Redakcja

Aktualny numer

Numery archiwalne

Wymogi dla autorów

Procedura recenzowania

Prenumerata

Kontakt z redakcją

 
Prace i Materiały Wydziału Zarządzania
Anna Zysnarska

Anna Zysnarska

 

 

Przepływy finansowe w sektorze budżetowym
i kontrola ich wykonania

 

Streszczenie

         W zakresie sektora budżetowego następuje wykonywanie budżetu: w państwowym sektorze budżetowym – budżetu państwa, zaś w samorządowym sektorze – budżetu danej jednostki samorządu terytorialnego. Podstawowymi ogniwami sektora budżetowego są jednostki budżetowe. Sposób ich finansowania został w całości podporządkowany sposobowi wykonywania budżetu. Jednostki te otrzymują z budżetu środki na wydatki, zaś zgromadzone dochody budżetowe odprowadzają do budżetu. Wszelkie przepływy środków w sektorze budżetowym podlegają jednolitym ścisłym regulacjom prawnym. Regulacje te dotyczą zarówno wykonywania wydatków i dochodów, jak i zasad rachunkowości oraz sprawozdawczości budżetowej.

 

 

Financial flows in the budgetary sector and control over their execution (Summary)

         The present article presents the budgetary sector in the context of the execution of income and expenditure plans of the state budget as well as of budgets of self-government units. The execution of the budget should be clear and transparent. With regard to the budgetary sector these requirements have been fulfilled as the structure of financial flows between budgetary units and the budget is strictly defined in the respective regulations.

 


wstecz


  do strony glownej wydziału  strona główna UG Adresy i telefony na UG   Biblioteka główna UG   Pytania  
kontakt z webmasterem   kontakt z webmasterem
 
do strony głównej UG do strony głównej wydziału do strony głównej wydziału