do strony glownej wydziału  strona główna wydziału   English version | Adresy i telefony na wydziale
Działalność Naukowo Badawcza
O czasopiśmie

Rada Naukowa

Recenzenci

Redakcja

Aktualny numer

Numery archiwalne

Wymogi dla autorów

Procedura recenzowania

Prenumerata

Kontakt z redakcją

 
Prace i Materiały Wydziału Zarządzania
Marta Sikorska

Marta Sikorska

 

 

True and fair view – słabe strony

 

 

Streszczenie

Artykuł ten dotyczy naczelnej koncepcji rachunkowości finansowej, jaką jest true and fair view (TFV). Jego cel, po wstępnym zaprezentowaniu istoty TFV, to zestawienie opinii o omawianej koncepcji, ze szczególnym naciskiem na pewne mankamenty, jakie ukazują się przy bliższej jej analizie. Artykuł nie umniejszenia wartości TFV, a jedynie ukazuje słabe strony TFV oraz zagrożenia, jakie może nieść niewłaściwe stosowanie koncepcji. Krytyka TFV opiera się na m.in. na samym znaczeniu terminu, zakorzenionym w koncepcji subiektywizmie, na kwestionowaniu języka komunikacji. Autorka stwierdza, że mimo pewnych słabych stron wynikających z istoty koncepcji, TFV jest kluczem wskazującym cel i sens przygotowania sprawozdania finansowego, kluczem, który każdy księgowy powinien umieć właściwie wykorzystać.

 

 

Weaknesses of the true and fair view construct (Summary)

The aim of this paper is presenting critical views on the true and fair view construct. While doing so, the author does not diminish the role and importance of TFV. Despite some weak points TFV should be treated as a key to understanding accounting and the process of preparation of financial statements.

 


wstecz


  do strony glownej wydziału  strona główna UG Adresy i telefony na UG   Biblioteka główna UG   Pytania  
kontakt z webmasterem   kontakt z webmasterem
 
do strony głównej UG do strony głównej wydziału do strony głównej wydziału