do strony glownej wydziału  strona główna wydziału   English version | Adresy i telefony na wydziale
Działalność Naukowo Badawcza
O czasopiśmie

Rada Naukowa

Recenzenci

Redakcja

Aktualny numer

Numery archiwalne

Wymogi dla autorów

Procedura recenzowania

Prenumerata

Kontakt z redakcją

 
Prace i Materiały Wydziału Zarządzania
Wzorzec artykułu do PiM WZ UG

Wiesław Golnau

 

 

Dyspersja płac w Polsce i innych krajach OECD

 

 

Streszczenie

      Liczne badania przeprowadzone na początku lat 90. ubiegłego wieku wykazały znaczny wzrost dyspersji wynagrodzeń w Stanach Zjednoczonych zapoczątkowany w końcu lat 70. Podobny proces zaobserwowano w innych krajach OECD. Powyższe ustalenia przyczyniły się do rozwoju badań i naukowej dyskusji o zasięgu, przyczynach i skutkach nierówności wynagrodzeń. Celem tego artykułu jest ustalenie kierunku i stopnia ewolucji dyspersji płac w Polsce i innych krajów OECD w minionym dwudziestoleciu. Treść artykułu podzielono na trzy części. Pierwszą poświęcono nierówności wynagrodzeń w zakresie całego rozkładu płac. Druga część dotyczy nierówności w dolnej połowie rozkładu płac. W trzeciej część zaprezentowano nierówności w górnej połowie rozkładu wynagrodzeń.

 

 

Earnings Dispersion in Poland and other OECD Countries (Summary)

      In the early 1990s many empirical studies found that earnings dispersion in United States had risen dramatically since the late 1970s. Rising earnings inequality has also been experienced in other OECD countries. This evidence has generated much research and debate about extant, causes and consequences of earnings inequality. The aim of this article is to establish the direction and scale of changes in earnings dispersion in Poland and other OECD countries in the last two decades. The contents of the article are divided into three sections. The first section is devoted to earnings inequality in the overall earnings distribution. The second section concerns earnings inequality in the lower part of the earnings distribution. The third section of the article presents earnings inequality in the upper part of the earnings distribution.

 


wstecz


  do strony glownej wydziału  strona główna UG Adresy i telefony na UG   Biblioteka główna UG   Pytania  
kontakt z webmasterem   kontakt z webmasterem
 
do strony głównej UG do strony głównej wydziału do strony głównej wydziału