do strony glownej wydziału  strona główna wydziału   English version | Adresy i telefony na wydziale
Działalność Naukowo Badawcza
O czasopiśmie

Rada Naukowa

Recenzenci

Redakcja

Aktualny numer

Numery archiwalne

Wymogi dla autorów

Procedura recenzowania

Prenumerata

Kontakt z redakcją

 
Prace i Materiały Wydziału Zarządzania
Wzorzec artykułu do PiM WZ UG

Alicja Antonowicz

 

 

Rozwój rynku franchisingu na przykładzie
Stanów Zjednoczonych i Chin

 

 

Streszczenie

      Przeprowadzona w niniejszym artykule analiza dwóch największych rynków franchisingowych świata wskazuje na ich wyraźną odmienność. Stany Zjednoczone stanowiące kolebkę franchisingu prezentują rynek o bardzo wysokim stopniu dojrzałości, co związane jest z faktem obecności umowy franchisingu w tym kraju od ponad 100 lat. Chiny natomiast dysponują zaledwie 20-letnim doświadczeniem w zakresie gospodarczego wykorzystywania kontraktu franchisingowego, w którym to okresie rynek franchisingu nie zdołał jeszcze osiągnąć wysokiego stopnia rozwoju. Jednocześnie amerykański rynek franchisingu wykazuje umiarkowane tempo rozwoju – liczba systemów franchisingowych zwiększa się średnio o 3,2% w skali roku, a jednostek franchisingowych o 9,1%. Nieporównywalnie szybszy rozwój ilościowy mierzony liczbą uczestników systemów franchisingowych prezentuje rynek chiński, na którym liczba sieci zwiększa się z roku na rok średnio o 45,1%, natomiast liczba jednostek franchisingowych o 55,7%. Jeśli tempo to utrzyma się w najbliższych latach należy oczekiwać, iż Chiny staną się wkrótce światowym liderem franchisingowym, przynajmniej pod względem liczby uczestników sieci franchisingowych. Trudne jest natomiast jednoznaczne stwierdzenie, ilu lat potrzebował będzie chiński rynek franchisingu do osiągnięcia dojrzałości, jaką prezentuje rynek amerykański.

 

 

Development of the franchising market presented on the example of the United States of America and China (Summary)

      Franchising is an attractive method of running a business. The important attribute of franchising is the possibility of development of own activity without great capitals. Individual investor can create own firm houses under franchising net using their services and experiences. The observations show that the number of the franchising chains as well as the number of entrepreneurs, who want to become a franchisees, increase in the world every year. The biggest franchising markets belong to the United States of America and China. Although sizes of these markets are comparable, there is a significant difference, which characterizes them. Mainly it results from fact in main measure, that franchising in the USA has been existing for 100 years, and in China for only 20 years. However, franchising market of China presents fastest growth rate then the USA, so it is expected, that China will become a world leader in the range of franchising agreements in the nearest future.

 


wstecz


  do strony glownej wydziału  strona główna UG Adresy i telefony na UG   Biblioteka główna UG   Pytania  
kontakt z webmasterem   kontakt z webmasterem
 
do strony głównej UG do strony głównej wydziału do strony głównej wydziału