do strony glownej wydziału  strona główna wydziału   English version | Adresy i telefony na wydziale
Działalność Naukowo Badawcza
O czasopiśmie

Rada Naukowa

Recenzenci

Redakcja

Aktualny numer

Numery archiwalne

Wymogi dla autorów

Procedura recenzowania

Prenumerata

Kontakt z redakcją

 
Prace i Materiały Wydziału Zarządzania
Zastosowanie systemów ERP w logistyce i rachunkowości

Anna Lenart

 

 

Zastosowanie systemów ERP w logistyce i rachunkowości

 

 

 

Streszczenie

      Zintegrowane systemy informatyczne umożliwiają zaspokojenie potrzeb obsługi informacyjnej procesów biznesowych. Jednym z modeli systemów zintegrowanych są systemy ERP, które przede wszystkim integrują kluczowe procesy biznesowe zachodzące w przedsiębiorstwie i dostarczają pełnego obrazu jego funkcjonowania, ale również ewidencjonują zdarzenia gospodarcze. Ponadto system ERP umożliwia modelowanie systemu zarządzania oraz udostępnia narzędzia do śledzenia wykonywania kolejnych kroków procesów biznesowych. Systemy ERP od 1997 roku są stosowane w procesie dydaktycznym przez pracowników Katedry Informatyki Ekonomicznej Wydziału Zarządzania. Zaprezentowane w artykule koncepcje wykorzystania systemu ERP w ujęciu procesowym są uniwersalne. Można je zastosować niezależnie od wykorzystywanego systemu ERP. Studenci poznają system ERP w zakresie obsługi wybranych procesów, aby poradzić sobie z takimi narzędziami informatycznymi w pracy zawodowej.

 

 

ERP systems and their application in logistics and accountancy (Summary)

      Short description of ERP system as a model of integrated management information systems have been presented. Attention was paid at own concepts of using ERP systems in logistic and accountancy, which has been applied in didactics in Department of Information Systems at the Faculty of Management of University of Gdansk.


wstecz


  do strony glownej wydziału  strona główna UG Adresy i telefony na UG   Biblioteka główna UG   Pytania  
kontakt z webmasterem   kontakt z webmasterem
 
do strony głównej UG do strony głównej wydziału do strony głównej wydziału