do strony glownej wydziału  strona główna wydziału   English version | Adresy i telefony na wydziale
Działalność Naukowo Badawcza
O czasopiśmie

Rada Naukowa

Recenzenci

Redakcja

Aktualny numer

Numery archiwalne

Wymogi dla autorów

Procedura recenzowania

Prenumerata

Kontakt z redakcją

 
Prace i Materiały Wydziału Zarządzania
Wzorzec artykułu do PiM WZ UG

Balicki Andrzej

Najman Kamila

Najman Krzysztof

 

 

Normalizacja odpowiedzi w badaniach opinii
a problem grupowania

 

 

Streszczenie

      Jednym z podstawowych etapów postępowania w procesie grupowania obok wyboru obiektów i zmiennych do badania, wyboru  odpowiedniej miary zróżnicowania lub podobieństwa, właściwego algorytmu grupowania jest problem normalizacji. Normalizacja pozwala na uwolnienie się od jednostek miary poszczególnych zmiennych, na ujednolicenie rzędów wielkości tych zmiennych w celu doprowadzenia różnoimiennych zmiennych do porównywalności. Pozwala również na ustabilizowanie zmienności i wyeliminowanie zmienności jako podstawy różnicowania obiektów. W literaturze tematu opisywanych jest wiele formuł normalizacyjnych. W powyższym artykule zaprezentowano problem normalizacji respondentów a wynikający z tego często odmienny wynik grupowania respondentów. Zwrócono uwagę, że badanie wymaga uzasadnienia wyboru stosowanej metody normalizacyjnej. Często stosowana klasyczna standaryzacja respondentów może okazać się niewykonalna albo być niewłaściwym sposobem postępowania dla wielu form danych dotyczących postaw.

 

 

The normalization answers in the opinion poll and clustering problem (Summary)

      One of the basic stages in the clustering process beside to select objects and variables, correct the measure dissimilarity or similarity, clustering algorithms is normalization problem. The normalization problem to permit free from units individual variables, to standardize size of the rules variables to do to lead multiple sets to be compared. The normalization to permit stabilize dispersion and eliminate dispersion as the basics differ objects. The problem of normalization has described in the literature. In this article, a normalization of the respondents and clustering problem were described. We take note, that research to require justification applied normalization method. The standardize respondents maybe unworkable or to be wrong way to proceed for many data sets.

 

 

 


wstecz


  do strony glownej wydziału  strona główna UG Adresy i telefony na UG   Biblioteka główna UG   Pytania  
kontakt z webmasterem   kontakt z webmasterem
 
do strony głównej UG do strony głównej wydziału do strony głównej wydziału