do strony glownej wydziału  strona główna wydziału   English version | Adresy i telefony na wydziale
Działalność Naukowo Badawcza
O czasopiśmie

Rada Naukowa

Recenzenci

Redakcja

Aktualny numer

Numery archiwalne

Wymogi dla autorów

Procedura recenzowania

Prenumerata

Kontakt z redakcją

 
Prace i Materiały Wydziału Zarządzania
Wzorzec artykułu do PiM WZ UG

Wioleta Dryl

 

 

Audyt jako narzędzie kontroli marketingowej

 

 

Streszczenie

      Celem artykułu jest prezentacja wyników badania wykorzystania audytu marketingowego w grupie średnich przedsiębiorstw mających siedzibę w województwie pomorskim. Zdefiniowano pojęcie audytu marketingowego, zaprezentowano zakres audytu marketingowego występujący w literaturze. Skonfrontowano to z wynikami badań empirycznych.

 

Audit as a tool of marketing control  (Summary)

      The aim of this article is to present the concept of marketing audit. In the research part of the article was presented the scope of application of this tool in medium – sized enterprises from voivodship pomorskie.

 


wstecz


  do strony glownej wydziału  strona główna UG Adresy i telefony na UG   Biblioteka główna UG   Pytania  
kontakt z webmasterem   kontakt z webmasterem
 
do strony głównej UG do strony głównej wydziału do strony głównej wydziału