do strony glownej wydziału  strona główna wydziału   English version | Adresy i telefony na wydziale
Działalność Naukowo Badawcza
O czasopiśmie

Rada Naukowa

Recenzenci

Redakcja

Aktualny numer

Numery archiwalne

Wymogi dla autorów

Procedura recenzowania

Prenumerata

Kontakt z redakcją

 
Prace i Materiały Wydziału Zarządzania
Wzorzec artykułu do PiM WZ UG

Tomasz  Dryl

 

 

Serwisy społecznościowe Web 2.0 jako element budowania interakcji przedsiębiorstwa z klientami 

 

 

Streszczenie

      Celem artykułu jest prezentacja tendencji zachodzących w budowaniu interakcji pomiędzy organizacjami a klientami z wykorzystaniem Internetu. Serwisy internetowe oparte na partycypacji użytkowników stały się w ciągu ostatnich lat doskonałym narzędziem biznesowym, wykorzystywanym przez różne organizacje. Autor artykułu dokonał w nim zdefiniowania pojęć serwis społecznościowy, serwis internetowy Web 2.0. Przedstawił także typologie serwisów społecznościowych oraz zwrócił uwagę na aspekty technologiczne funkcjonowania serwisów internetowych.    

 

 

Communities websites Web 2.0 as an element of enterprises and customers interactions (Summary) 

      The aim of this article is to present meaning Web 2.0. The concept of Web 2.0 began with a conference brainstorming session between O'Reilly and MediaLive International.  Web 2.0 is a term describing the trend in the use of WWW technology and web design that aims to enhance creativity, information sharing, and, most notably, collaboration among users. These concepts have led to the development and evolution of web-based communities and hosted services, such as social-networking sites, wikis, blogs, and folksonomies.

 


wstecz


  do strony glownej wydziału  strona główna UG Adresy i telefony na UG   Biblioteka główna UG   Pytania  
kontakt z webmasterem   kontakt z webmasterem
 
do strony głównej UG do strony głównej wydziału do strony głównej wydziału