do strony glownej wydziału  strona główna wydziału   English version | Adresy i telefony na wydziale
Działalność Naukowo Badawcza
O czasopiśmie

Rada Naukowa

Recenzenci

Redakcja

Aktualny numer

Numery archiwalne

Wymogi dla autorów

Procedura recenzowania

Prenumerata

Kontakt z redakcją

 
Prace i Materiały Wydziału Zarządzania
Wzorzec artykułu do PiM WZ UG

Dorota Czykier-Wierzba

 

 

Strategia Lizbońska czynnikiem wpływającym na wydatki z budżetu ogólnego Unii Europejskiej w latach 2007-2013

 

 

Streszczenie

      Według założeń zawartych w Strategii Lizbońskiej Unia Europejska miała do 2010 roku stać się najbardziej konkurencyjną, dynamiczną, opartą na wiedzy i zdolną do trwałego rozwoju gospodarką świata. Z przeprowadzonych w 2004 roku ocen wynika jednak, że dotychczasowe efekty wdrażania Strategii odbiegają znacznie od przyjętych w Lizbonie założeń. Spowodowane zostało to szeregiem różnorodnych przyczyn W związku z tym Strategia Lizbońska została zmodyfikowana, a Komisja Europejska, przygotowując budżet ogólny na lata 2007-2013, uwzględniła w nim cele i działania określone w Strategii.

 

 

The Lisbon Strategy as an factor shaping the expenditure from the general budget of the European Union in the years 2007-2013 (Summary)

      According to objectives of the Lisbon Strategy, by 2010 the European Union would have become the most competitive, dynamic, knowledge-based sustainable economy in the world. Based on the results of evaluations conducted in 2004 it can be concluded that these targets will not be met by 2010, due to several factors of various nature. Taking this into account, the Lisbon Strategy has been modified and the European Commission, preparing the reform of the expenditure from the general budget for the years 2007-2013, took into account the modified objectives of the Strategy.

 


wstecz


  do strony glownej wydziału  strona główna UG Adresy i telefony na UG   Biblioteka główna UG   Pytania  
kontakt z webmasterem   kontakt z webmasterem
 
do strony głównej UG do strony głównej wydziału do strony głównej wydziału