do strony glownej wydziału  strona główna wydziału   English version | Adresy i telefony na wydziale
Działalność Naukowo Badawcza
O czasopiśmie

Rada Naukowa

Recenzenci

Redakcja

Aktualny numer

Numery archiwalne

Wymogi dla autorów

Procedura recenzowania

Prenumerata

Kontakt z redakcją

 
Prace i Materiały Wydziału Zarządzania
Wzorzec artykułu do PiM WZ UG

Julia Koralun - Bereźnicka

 

 

Analiza koncentracji przedsiębiorstw w sektorach gospodarczych wybranych krajów Unii Europejskiej

 

 

Streszczenie

      Głównym celem badania jest ocena porównawcza znaczenia sektorów gospodarczych w 9-ciu wybranych krajach Unii Europejskiej (Belgii, Holandii, Francji, Hiszpanii, Włoszech, Austrii, Niemczech, Portugalii i Finlandii) na podstawie liczby przedsiębiorstw funkcjonujących w każdym z 13-stu analizowanych sektorów w latach 1999 i 2005. Analiza ma za zadanie wykrycie prawidłowości dotyczących koncentracji przedsiębiorstw w sektorach gospodarczych, co w konsekwencji pozwoli na przeprowadzenie ich klasyfikacji. Głównym narzędziem metodologicznym zastosowanym w badaniu jest wskaźnik lokalizacji, którego wartości i dynamika stanowią podstawę grupowania obiektów. Efektem badania jest wskazanie sektorów odgrywających najważniejszą rolę dla poszczególnych krajów, sektorów stanowiących potencjalne źródło rozwoju w przyszłości, sektorów o malejącym znaczeniu oraz najmniej istotnych gospodarczo.

 

Analysis of sectoral enterprise concentration in selected European Union countries (Summary)

      The aim of the research is to comparing the importance of 13 economic sectors in 9 selected European Union member countries (Belgium, Holland, France, Spain, Italy, Austria, Germany, Portugal and  Finland). The analysis is based on a number of enterprises registered in each sector in 1999 and 2005. The research is meant to identify the regularities concerning the concentration of enterprises in economic sectors, which will enable their classification. The main methodological instrument used in the analysis is the location quotient. The objects are categorized according to its value and dynamics. The outcome of the research is the classification of sectors into those which play the most important role in each country,  sectors potentially attractive in the future, sectors with decreasing importance and the least important for the economy.


wstecz


  do strony glownej wydziału  strona główna UG Adresy i telefony na UG   Biblioteka główna UG   Pytania  
kontakt z webmasterem   kontakt z webmasterem
 
do strony głównej UG do strony głównej wydziału do strony głównej wydziału