do strony glownej wydziału  strona główna wydziału   English version | Adresy i telefony na wydziale
Działalność Naukowo Badawcza
O czasopiśmie

Rada Naukowa

Recenzenci

Redakcja

Aktualny numer

Numery archiwalne

Wymogi dla autorów

Procedura recenzowania

Prenumerata

Kontakt z redakcją

 
Prace i Materiały Wydziału Zarządzania
Wzorzec artykułu do PiM WZ UG

Sylwester Kania

 

 

Kulturowe wyznaczniki efektywności organizacji

 

 

Streszczenie

      Celem niniejszego opracowania jest pokazanie kultury organizacyjnej jako czynnika determinującego efektywne funkcjonowanie organizacji. Jako podstawę wywodów omawiających problem, przyjęto badania kultury organizacyjnej w Stoczni Gdynia SA i w Stoczni Gdańskiej. Autor opracowania pokazuje znaczenie kultury organizacyjne w kształtowaniu zachowań organizacyjnych determinujących efektywne funkcjonowanie organizacji.

 

Cultural conditioning of organization’s effectiveness  (Summary)

      This project is based on the results of researches that were to diagnose the organisational culture in Gdańsk and Gdynia shipyards. The aim of this presentation is to identify cultural  factors creating an organisation’s effectives. Author of the project exposes the significence of organizational culture in the process of creation organizational behaviours determining effective functioning of an organisation.

 


wstecz


  do strony glownej wydziału  strona główna UG Adresy i telefony na UG   Biblioteka główna UG   Pytania  
kontakt z webmasterem   kontakt z webmasterem
 
do strony głównej UG do strony głównej wydziału do strony głównej wydziału