do strony glownej wydziału  strona główna wydziału   English version | Adresy i telefony na wydziale
Działalność Naukowo Badawcza
O czasopiśmie

Rada Naukowa

Recenzenci

Redakcja

Aktualny numer

Numery archiwalne

Wymogi dla autorów

Procedura recenzowania

Prenumerata

Kontakt z redakcją

 
Prace i Materiały Wydziału Zarządzania
Wzorzec artykułu do PiM WZ UG

Lucjan Czechowski

Anna Górczyńska

Krzysztof Szczepaniak

 

 

Decyzje inwestycyjne  w infrastrukturę drogową w Polsce

 

Streszczenie

      Przedmiotem rozważań w niniejszym artykule są problemy inwestowania w polską infrastrukturę drogową. Autorzy skupili się na krytycznej ocenie opracowanych w latach 90. i po 2000 roku różnych planach, programach oraz strategiach rozwoju inwestycji w infrastrukturę drogową.

 

 

Investment decisions of road infrastructure in Poland (Summary)

      Actual problems of road infrastructure investments are the main subject of this article. Authors focused on the critical assessment of various plans, programs and strategies of developing road infrastructure in Poland prepared at the end of 20th century and at the beginning of 21st century.

 


wstecz


  do strony glownej wydziału  strona główna UG Adresy i telefony na UG   Biblioteka główna UG   Pytania  
kontakt z webmasterem   kontakt z webmasterem
 
do strony głównej UG do strony głównej wydziału do strony głównej wydziału