do strony glownej wydziału  strona główna wydziału   English version | Adresy i telefony na wydziale
Działalność Naukowo Badawcza
O czasopiśmie

Rada Naukowa

Recenzenci

Redakcja

Aktualny numer

Numery archiwalne

Wymogi dla autorów

Procedura recenzowania

Prenumerata

Kontakt z redakcją

 
Prace i Materiały Wydziału Zarządzania

Zarządzanie i Finanse

Journal of Management and Finance

 

3/3

2012

 

 

 

Rada Naukowa

prof. dr hab. Jerzy Bieliński – przewodniczący, prof. dr hab. Czesław Domański,

prof. Halina Frydman, prof. dr hab. Jerzy Handschke

prof. dr hab. Krzysztof Jajuga, prof. dr hab. Magdalena Jerzemowska

prof. dr hab. Stanisław Kasiewicz, prof. UG dr hab. Przemysław Lech

prof. dr hab. Ryszard Rutka, prof. dr hab. Ryszard Wierzba

prof. dr hab. Stanisław Wrycza, prof. UG dr hab. Barbara Żurawik

 

Redaktor Naczelny

prof. UG dr hab. Wiesław Golnau

Sekretarz

dr Tomasz Jurkiewicz

Redaktorzy językowi

dr Małgorzata Milewska-Stawiany (język polski)

David Gagan, M.A. (język angielski)

Redaktorzy statystyczni

dr Tomasz Jurkiewicz, dr Ewa Wycinka

Redaktorzy tematyczni

dr Olga Martyniuk (Finanse), dr Jacek Maślankowski (Informatyka ekonomiczna),

dr Wioleta Dryl (Marketing), dr Dorota Ciołek (Metody ilościowe),

dr Marek Ossowski (Rachunkowość), dr Renata Płoska (Zarządzanie)

 

 

Redaktor numeru

prof. UG dr hab. Małgorzata Wiśniewska

 

 

Copyright by Wydział Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego

81-824 Sopot, ul. Armii Krajowej 101

 

 

ISSN 2084-5189

Wersja drukowana czasopisma ma charakter referencyjny.

W latach 2003–2011 czasopismo ukazywało się pod tytułem

„Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego”

 

 

Skład i łamanie

Urszula Jędryczka, Kajetan Lewandowski, Grzegorz Zieliński

 

Druk

Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, Sopot, ul. Armii Krajowej 119/121 tel. 523-13-75, 523-14-49, e-mail: poligraf@gnu.univ.gda.pl

 

 

 

 

SPIS TREŚCI

 

 

Małgorzata Wiśniewska
Modele doskonałości. Korzyści i ograniczenia

 

Piotr Grudowski, Aleksander Czarnacki
Automatyzacjaprocesów pomiarowych w metodyce Six Sigma w sektorze MŚP

 

Piotr Grudowski, Ewa Leseure, Michel Bigand/Emmanuel Castelain
Wykorzystanie metodyki Lean Six Sigma w doskonaleniu funkcjonowania małych i średnich przedsiębiorstw

 

Grzegorz Zieliński, Kajetan Lewandowski
Determinanty percepcji jakości usług edukacyjnych w perspektywie grup interesariuszy

 

Kamil Brodnicki, Katarzyna Kubiszewska, Elwira Tymoszuk

E-administracja w ujęciu jakościowym i finansowym

 

Grzegorz Zieliński, Jolanta Łopatowska
Czynniki zmian obszaru wejścia w zarządzaniu operacyjnym usług gastronomicznych

 

Małgorzata Szymańska-Brałkowska, Grzegorz Zieliński

Zielone linie jako doskonalenie jakości usług gastronomicznych z uwzględnieniem orientacji na klienta

 

Lech Nieżurawski, Krzysztof Śmiatacz, Adam Kucharski, Karol Krajewski
Postrzeganie jakości produktów mleczarskich przez konsumentów

 

Maria Szpakowska, Elwira Tymoszuk
Wybrane aspekty oceny jakości produktów żywnościowych

 

Eugenia Czernyszewicz, Joanna Pawlak
Uwarunkowania i kierunki zapewnienia bezpieczeństwa i jakości owoców i warzyw

 

Michal Dobrzyński, Piotr Waszczur
Wybrane aspekty metodyki doboru optymalnego obiegu narzędzi w systemach produkcyjnych

 


wstecz


  do strony glownej wydziału  strona główna UG Adresy i telefony na UG   Biblioteka główna UG   Pytania  
kontakt z webmasterem   kontakt z webmasterem
 
do strony głównej UG do strony głównej wydziału do strony głównej wydziału