do strony glownej wydziału  strona główna wydziału   English version | Adresy i telefony na wydziale
Działalność Naukowo Badawcza
O czasopiśmie

Rada Naukowa

Recenzenci

Redakcja

Aktualny numer

Numery archiwalne

Wymogi dla autorów

Procedura recenzowania

Prenumerata

Kontakt z redakcją

 
Prace i Materiały Wydziału Zarządzania
Wzorzec artykułu do PiM WZ UG

Angelika Kędzierska-Szczepaniak

 

 

Opodatkowanie sprzedaży nieruchomości osób fizycznych

 

 

Wstęp  

        Inwestycje dokonywane przez osoby fizyczne w ostatnich latach polegały między innymi na obrocie nieruchomościami. Nabywcy starali się kupić nieruchomości w atrakcyjnych lokalizacjach i przystępnych cenach, by za kilka miesięcy lub lat sprzedać je z zyskiem. Transakcje te wywołują dla obywateli również skutki podatkowe. Osoby zainteresowane zbyciem nieruchomości często zadają sobie pytanie czy i w jakiej wysokości powinni zapłacić podatek od tej sprzedaży.

        Zbycie nieruchomości lub jej części, udziału w nieruchomości, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu czy prawa wieczystego użytkowania gruntów przez osoby fizyczne podlega opodatkowaniu.

        Od 1 stycznia 2009 roku obowiązują w Polsce trzy różne sposoby opodatkowania obrotu nieruchomościami. Do końca grudnia 2006 roku zasady ustalania wysokości tego podatku regulował artykuł 28 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT). Począwszy od 1 stycznia 2007 roku artykuł ten został uchylony, natomiast opodatkowanie sprzedaży nieruchomości uregulowano w artykule 30e. Kolejna zmiana nastąpiła od początku 2009 roku. Stopa podatku oraz zasady jego ustalenia pozostały takie same, jak w przepisach obejmujących lata 2007-2008, jednak ulgi zbliżone zostały do obowiązujących do końca roku 2006.

        Najwięcej wątpliwości budzą przepisy dla nieruchomości nabytych przed wejściem w życie nowelizacji, które jednak zostają sprzedane po roku 2007. Zastosowanie odpowiedniej wykładni zależy przede wszystkim od tego, kiedy nieruchomość została nabyta lub wybudowana, a nie, jak niektórzy podatnicy mylnie przyjmują, kiedy następuje sprzedaż.

        W określonych okolicznościach ustawodawca zwolnił podmioty z obowiązku płacenia podatku. Skorzystanie z takiego zwolnienia obwarowane jest jednak kilkoma istotnymi wymogami, które podatnik musi spełnić.

        Celem artykułu będzie przedstawienie rozwiązań dotyczących optymalizacji opodatkowania sprzedaży nieruchomości z uwzględnieniem przepisów obowiązujących zarówno do końca 2006 roku, w latach 2007-2008 oraz od początku 2009 roku.

 


wstecz


  do strony glownej wydziału  strona główna UG Adresy i telefony na UG   Biblioteka główna UG   Pytania  
kontakt z webmasterem   kontakt z webmasterem
 
do strony głównej UG do strony głównej wydziału do strony głównej wydziału