do strony glownej wydziału  strona główna wydziału   English version | Adresy i telefony na wydziale
Działalność Naukowo Badawcza
O czasopiśmie

Rada Naukowa

Recenzenci

Redakcja

Aktualny numer

Numery archiwalne

Wymogi dla autorów

Procedura recenzowania

Prenumerata

Kontakt z redakcją

 
Prace i Materiały Wydziału Zarządzania
Wzorzec artykułu do PiM WZ UG

Małgorzata Krajewska

Joanna Grzesiak

 

 

Rynek nieruchomości rolnych w strefach podmiejskich

 

 

Wstęp

      W ostatnim czasie, rynek nieruchomości rolnych stał się atrakcyjnym obszarem inwestowania, w szczególności w strefach podmiejskich dużych miast. Rynek w tych strefach odbiega od rynku nieruchomości rolnych, usytuowanych na typowych obszarach wiejskich. Wśród tego rynku nieruchomości, ukształtowały się pewne jego segmenty, które wymagają wyodrębnienia, a także wskazania przesłanek, jakimi kierują się nabywcy nieruchomości rolnych. Artykuł będzie próbą spojrzenia na rynek nieruchomości rolnych, z punktu widzenia nabywców. Rozważania zostaną poparte przykładami cen nieruchomości rolnych z lat 2007-2009 z obszaru podmiejskiego miasta Torunia – gminy Łysomice. Wnioski wypływające z analizy transakcji tymi gruntami, zakreślą obraz tendencji, jaki występuje na rynku nieruchomości rolnych stref podmiejskich.

 

Streszczenie

      W niniejszym artykule podjęto próbę zdiagnozowania rynku nieruchomości rolnych w strefach podmiejskich. Przybliżono specyfikę tych obszarów oraz przedstawiono motywy, jakimi kierują się inwestorzy nabywający nieruchomości rolne. Usystematyzowano rynek tych nieruchomości, w podziale na poszczególne segmenty. Przebadano ceny na rynku nieruchomości rolnych z lat 2007-2009 na terenie gminy Łysomice, jako gminy podmiejskiej miasta Torunia. Odnotowano ok. 8 - 9-krotny wzrost cen gruntów rolnych postrzeganych jako grunty budowlane – tzw. potencjalnych pól inwestycyjnych. Jeszcze wyższe ceny, inwestorzy są skłonni zapłacić za działki rolne o pow. 3000 m25000 m2, dobrze skomunikowane i w dobrym sąsiedztwie– uzyskują one ceny jednostkowe na poziomie 62% cen działek budowlanych. Należy zauważyć, że rynek nieruchomości bardzo szybko reaguje na procesy przekształceń przestrzeni, szybciej niż prace planistyczne mające na celu przeznaczanie terenów do pełnienia nowych funkcji.


wstecz


  do strony glownej wydziału  strona główna UG Adresy i telefony na UG   Biblioteka główna UG   Pytania  
kontakt z webmasterem   kontakt z webmasterem
 
do strony głównej UG do strony głównej wydziału do strony głównej wydziału