do strony glownej wydziału  strona główna wydziału   English version | Adresy i telefony na wydziale
Działalność Naukowo Badawcza
O czasopiśmie

Rada Naukowa

Recenzenci

Redakcja

Aktualny numer

Numery archiwalne

Wymogi dla autorów

Procedura recenzowania

Prenumerata

Kontakt z redakcją

 
Prace i Materiały Wydziału Zarządzania
Wzorzec artykułu do PiM WZ UG

Agnieszka Małkowska

Małgorzata Uhruska

 

 

Obsługa rynku nieruchomości w Polsce
– czy jest miejsce na błękitne oceany?

 

 

Wstęp

      Treść naszego referatu dotyczy sektora usług rynku nieruchomości związanego z wykonywaniem zawodów pośrednika w obrocie nieruchomości, zarządcy nieruchomości i rzeczoznawcy majątkowego. Prezentując wyniki badań prowadzonych przez pracowników naszej Katedry stawiamy sobie pytanie o kierunki, w jakich rozwijać się będą te trzy zawody. Jako myśl przewodnią naszych rozważań przyjęłyśmy teorię stworzoną i opisaną przez W. Chan Kim i Rene Mauborgne pod nazwą „strategii błękitnego oceanu”. Przywołując tę teorię nie mamy w zamiarze dopasowania jej do tej specyficznej branży jaką jest obsługa rynku nieruchomości, raczej chciałybyśmy potraktować ją jako tło, punkt odniesienia do dyskusji na temat tego, co mamy na myśli mówiąc o rozwoju usług rynku nieruchomości, jak rozwój ten jest postrzegany przez aktorów tego rynku, a także jaką drogą należy pójść, aby odnieść w tej branży sukces.

 

Streszczenie

      Strategia błękitnego oceanu stworzona przez W. Chan Kim i Renée Mauborgne burzy dotychczasowe spojrzenie na budowanie strategii rozwoju firmy. Ich błękitne oceany, to obszary przestrzeni rynkowej nie zajętej jeszcze przez konkurencję, na których wzrost osiągany jest dzięki innowacyjnemu podejściu do prowadzonej działalności.

Obsługa rynku nieruchomości w Polsce angażuje wiele podmiotów powiązanych ze sobą w procesie realizowanych usług. Zakres świadczonych usług zmieniał się na przestrzeni ostatnich lat na wzór rozwiniętych rynków nieruchomości. Funkcjonowanie podstawowych trzech zawodów obsługi rynku nieruchomości – pośrednika w obrocie nieruchomościami, zarządcy nieruchomości i rzeczoznawczy majątkowego – ulega ciągłym zmianom zarówno od strony legislacyjnej, jak i organizacyjnej.

Celem artykułu jest zainicjowanie dyskusji na temat perspektyw rozwoju podmiotów obsługujących rynek nieruchomości i zmian granic ich dotychczasowej działalności.

 

 

The Blue Ocean Strategy for Real Estate Market Professionals (Summary)

      The blue ocean strategy is the business strategy established by W. Chan Kim i Renée Mauborgne that promotes creating new market space or “blue ocean” rather than competing in an existing industry. Blue ocean strategy offers systematic and reproducible methodologies and processes in pursuit of innovation.

Services provided in the real estate sector engage different professionals, such as: real estate brokers, property managers, and property appraisers. The range of services provided by those subjects has changed during last years. The major changes had organizational and legal background. The main idea of this paper is to to initiate a discussion about real estate subjects’ development and about the possibilities of finding the blue ocean area in their professional activities.


wstecz


  do strony glownej wydziału  strona główna UG Adresy i telefony na UG   Biblioteka główna UG   Pytania  
kontakt z webmasterem   kontakt z webmasterem
 
do strony głównej UG do strony głównej wydziału do strony głównej wydziału