do strony glownej wydziału  strona główna wydziału   English version | Adresy i telefony na wydziale
Działalność Naukowo Badawcza
O czasopiśmie

Rada Naukowa

Recenzenci

Redakcja

Aktualny numer

Numery archiwalne

Wymogi dla autorów

Procedura recenzowania

Prenumerata

Kontakt z redakcją

 
Prace i Materiały Wydziału Zarządzania
Wzorzec artykułu do PiM WZ UG

Radosław Trojanek

 

Cykle cen na rynku mieszkaniowym
na przykładzie wybranych krajów

 

 

Wstęp

      Rynek poszczególnych dóbr, podobnie jak cała gospodarka, podlega fluktuacjom, przede wszystkim o charakterze koniunkturalnym. Wahaniom podlegają, z różnym nasileniem, wszystkie rynki, również rynek nieruchomości [Gawron, 2006, s. 69]. W artykule przedstawiono istotę cykli cen na rynku mieszkaniowy, przegląd cykli cen w wybranych krajach OECD oraz próbę identyfikacji cykli cen na rynku mieszkaniowym w warunkach polskich na przykładzie Poznania w latach 1996 - II kw. 2009r. 

 

Streszczenie

      Rynek poszczególnych dóbr, podobnie jak cała gospodarka, podlega fluktuacjom, przede wszystkim o charakterze koniunkturalnym. Wahaniom podlegają, z różnym nasileniem, wszystkie rynki, również rynek nieruchomości. W artykule podjęto próbę przedstawienia problemu cyklu cen na rynku mieszkaniowym. Przedstawiono główne założenia teoretyczne, przebieg cykli cen w wybranych krajach OECD oraz próbę identyfikacji wahań cen na rynku mieszkaniowym w Polsce na przykładzie Poznania. W latach 1996-2009 zidentyfikowano jeden pełen cykl – trwał on prawie 8 lat, gdzie faza spadkowa prawie 2 lata, natomiast wzrostowa prawie 6 lat. Odnosząc długość tego cyklu do cykli cen w krajach OECD, była ona zbliżona do średniego okresu trwania. Należy zauważyć, że fazy spadkowe na rynku mieszkaniowym w Poznaniu wystąpiły w okresie dekoniunktury gospodarczej w Polsce. Fakt ten jest tożsamy z innym badaniami, w których stwierdzono, że cykl na rynku nieruchomości reaguje na kluczowe elementy gospodarki, ale nie jest prostym odwzorowaniem cyklu gospodarczego danego kraju.            

 

 

House price cycles in chosen countries (Summary)

      Each market same as the whole economy is subject to business cycles. This rule can be applied also to real estate market. Paper presents three main topics: idea of business cycles on real estate market, survey of real estate market price cycles in chosen ODCE countries OECD and an analysis of real estate business cycles in Poznań in the period 1996- II Q. 2009r.


wstecz


  do strony glownej wydziału  strona główna UG Adresy i telefony na UG   Biblioteka główna UG   Pytania  
kontakt z webmasterem   kontakt z webmasterem
 
do strony głównej UG do strony głównej wydziału do strony głównej wydziału