do strony glownej wydziału  strona główna wydziału   English version | Adresy i telefony na wydziale
Działalność Naukowo Badawcza
O czasopiśmie

Rada Naukowa

Recenzenci

Redakcja

Aktualny numer

Numery archiwalne

Wymogi dla autorów

Procedura recenzowania

Prenumerata

Kontakt z redakcją

 
Prace i Materiały Wydziału Zarządzania
Wzorzec artykułu do PiM WZ UG

Barbara Stolińska

 

 

Facility management drogą do wdrażania innowacji
w przedsiębiorstwie

 

 

Wstęp

      Szeroko pojmowane facility management (FM) jest relatywnie nową dyscypliną zarówno w nauce, jak i w praktyce. Za wyżej wymienionym pojęciem kryje się nowoczesna forma zarządzania, która ma na celu wspieranie podstawowej działalności przedsiębiorstwa poprzez zarządzanie udogodnieniami, w tym m. in. również jego nieruchomościami. Wdrażanie tej formy zarządzania w przedsiębiorstwach jest swoistego rodzaju krokiem na przód i wyjściem poza tradycyjne ramy pojmowanego zarządzania. Ponadto, jest ona wyrazem potrzeby wprowadzania innowacyjnych zmian w zakresie działań związanych z nowoczesnym zarządzaniem nieruchomościami [Christudason, 2008, s. 97 – 111]. W związku z powyższym, celem artykułu jest wykazanie, iż facility management może być drogą do wprowadzenia innowacyjnych metod zarządzania nieruchomościami w przedsiębiorstwie.

 

Streszczenie

      Celem artykułu jest wykazanie, iż facility management może być drogą do wprowadzenia innowacyjnych metod zarządzania nieruchomościami w przedsiębiorstwie. Autorka podjęła próbę wykazanie powyższej kwestii, poprzez opisanie ogólnej charakterystyki problemu zarządzania nieruchomościami. Zasygnalizowała również, iż w szerszym pojęciu zarządzanie nieruchomościami wpisuje się w działania, które mogą prowadzić do implementacji innowacji w przedsiębiorstwie. Drogą do ich wdrażania może być szeroko pojmowane facility management (FM), które ma na celu wspieranie podstawowej działalności firmy poprzez zarządzanie udogodnieniami m. in. również jej nieruchomościami.

 

 

Facility management as a way of implementing innovations (Summary)

      Facility management has been becoming a crucial way of implementing innovative approach in enterprises. The focus of the article is on the innovative ability of FM to form theoretical perspective suggesting assessment new property management solutions.

 


wstecz


  do strony glownej wydziału  strona główna UG Adresy i telefony na UG   Biblioteka główna UG   Pytania  
kontakt z webmasterem   kontakt z webmasterem
 
do strony głównej UG do strony głównej wydziału do strony głównej wydziału