do strony glownej wydziału  strona główna wydziału   English version | Adresy i telefony na wydziale
Działalność Naukowo Badawcza
O czasopiśmie

Rada Naukowa

Recenzenci

Redakcja

Aktualny numer

Numery archiwalne

Wymogi dla autorów

Procedura recenzowania

Prenumerata

Kontakt z redakcją

 
Prace i Materiały Wydziału Zarządzania
Wzorzec artykułu do PiM WZ UG

Piotr Tworek

 

 

Zastosowanie listy kontrolnej w zarządzaniu ryzykiem
w budowlanych przedsięwzięciach inwestycyjnych

 

 

Wstęp

      Realizacji przedsięwzięć inwestycyjnych w budownictwie zawsze towarzyszy ryzyko. W praktyce istnieje wiele odmian ryzyka, które za każdym razem powinny zostać zidentyfikowane. Służą temu określony metody, techniki i narzędzia. Jednym z takich narzędzi jest lista kontrolna (check list), która w dziedzinie project risk management już od długiego czasu znajduje zastosowanie. Należy przy tym dodać, że w budownictwie ryzyko należy rozważać na wielu płaszczyznach, tzn. zarówno w ujęciu podmiotowym jak i przedmiotowym. Dzięki temu zarówno inwestor, jak i wykonawca przedsięwzięcia są w stanie skuteczniej rozpoznawać większość grożących im niebezpieczeństw. Zawsze ryzyko w budownictwie należy oceniać w sposób kompleksowy.

      Celem publikacji jest omówienie listy kontrolnej jako narzędzia identyfikacji ryzyka stosowanego w procesie planowania i realizacji budowlanych przedsięwzięć inwestycyjnych. Listy kontrolne w praktyce krajowych przedsiębiorstw budowlanych mogą bowiem wchodzić w skład dokumentacji budowy. Rozważania posiadają głównie charakter teoretyczny, jednak wiele wątków poruszonych w artykule posiada także wymiar praktyczny. Równocześnie publikacja stanowi jedynie ujęcie syntetyczne problematyki będącej przedmiotem rozważań.

 

Streszczenie

      Realizacji budowlanych przedsięwzięć inwestycyjnych zwykle towarzyszy wiele trudności. Przez ubezpieczycieli owe trudności określane są mianem ryzyk budowy lub montażu. Stąd też, ażeby w miarę wcześnie zapobiec ewentualnym skutkom ryzyka, wymagane jest, aby bezpośrednio na placu budowy zastosować skuteczne techniki i narzędzia identyfikacji ryzyka. Jedną z takich technik jest lista kontrolna (check list), dzięki której zarówno inwestor, jak i wykonawca przedsięwzięcia są w stanie rozpoznać większość grożących im niebezpieczeństw, tj. ryzyko.

 

 

Application of a check list for risk management in construction projects (Summary)

      Construction projects tend to face a lot of difficulties. Insurers refer to such difficulties as construction or assembly risks. Therefore, in order to prevent any  consequences of these risks, at a possibly early stage, effective risk identification techniques and tools have to be directly implemented at a construction site. One of such techniques is a check list, which allows an investor and a contractor performing the project to recognise most of the hazards they may be exposed to i.e. the risks.

 

 


wstecz


  do strony glownej wydziału  strona główna UG Adresy i telefony na UG   Biblioteka główna UG   Pytania  
kontakt z webmasterem   kontakt z webmasterem
 
do strony głównej UG do strony głównej wydziału do strony głównej wydziału