do strony glownej wydziału  strona główna wydziału   English version | Adresy i telefony na wydziale
Działalność Naukowo Badawcza
O czasopiśmie

Rada Naukowa

Recenzenci

Redakcja

Aktualny numer

Numery archiwalne

Wymogi dla autorów

Procedura recenzowania

Prenumerata

Kontakt z redakcją

 
Prace i Materiały Wydziału Zarządzania
Wzorzec artykułu do PiM WZ UG

Aneta Madyda

 

 

Zarządzanie ryzykiem przedsięwzięć budowlanych

 

 

Wstęp

      W artykule zaprezentowano proces zarządzania ryzykiem dla przedsięwzięć budowlanych. Kluczowym problemem dla przedsiębiorcy jest określenie, gdzie to ryzyko występuje, jak jest wielkie, jaki może mieć wpływ na organizację przedsięwzięcia oraz jak można na nie zareagować.

      Budownictwo jest silnie skorelowane z koniunkturą gospodarczą. Ryzyko makroekonomiczne oraz tempo rozwoju polskiej gospodarki mają istotny wpływ na poziom zapotrzebowanie na usługi budowlane. Skłonność do podejmowania przedsięwzięć budowlanych jest powiązana ze wzrostem PKB oraz postrzeganiem sytuacji rynkowej i szans rozwoju.

 

Streszczenie

      Podstawą całego procesu zarządzania ryzykiem dla przedsięwzięć budowlanych jest dokładne poznanie zagrożeń jakie mogą pojawić się podczas realizacji przedsięwzięcia, oszacowanie ich wpływu na przedsięwzięcie oraz zareagowanie na nie poprzez eliminację, przeniesienie, ograniczenie bądź pochłonięcie ryzyka. Efektywna walka z ryzykiem bez tej wiedzy jest bowiem praktycznie niemożliwa. Pierwszą zasadą efektywnego zarządzania ryzykiem jest zainteresowanie się problemem ryzyka w  najwcześniejszej fazie realizacji przedsięwzięcia. Wczesne rozpoznanie zagrożenia zazwyczaj obniża koszty i zwiększa skuteczność działań. Oczywiście proces zarządzania ryzykiem musi być ekonomiczny. Nie można bowiem dopuścić do sytuacji, w której koszt reakcji na określone ryzyko przewyższa straty.

      Budownictwo jest silnie skorelowane z koniunkturą gospodarczą. Ryzyko makroekonomiczne oraz tempo rozwoju polskiej gospodarki mają istotny wpływ na poziom zapotrzebowanie na usługi budowlane. Skłonność do podejmowania przedsięwzięć budowlanych jest powiązana ze wzrostem PKB oraz postrzeganiem sytuacji rynkowej i szans rozwoju.

 

 

Risk management in the building projects (Summary)

      This paper presents the concept of the risk management process in the construction projects. The article describes the situation of the construction enterprise on risk conditions.


wstecz


  do strony glownej wydziału  strona główna UG Adresy i telefony na UG   Biblioteka główna UG   Pytania  
kontakt z webmasterem   kontakt z webmasterem
 
do strony głównej UG do strony głównej wydziału do strony głównej wydziału