do strony glownej wydziału  strona główna wydziału   English version | Adresy i telefony na wydziale
Działalność Naukowo Badawcza
O czasopiśmie

Rada Naukowa

Recenzenci

Redakcja

Aktualny numer

Numery archiwalne

Wymogi dla autorów

Procedura recenzowania

Prenumerata

Kontakt z redakcją

 
Prace i Materiały Wydziału Zarządzania
Wzorzec artykułu do PiM WZ UG

Krystyna Dziworska

Marcin Golly

 

 

Instrumenty ekonomiczno-finansowe
w zarządzaniu ryzykiem projektów deweloperskich

 

 

Streszczenie

      Treść artykułu koncentruje uwagę na systematyce i identyfikacji podstawowych instrumentów o charakterze ekonomiczno-finansowym, które sprzyjają ograniczeniu ryzyka projektów deweloperskich. Wyróżniono trzy grupy instrumentów ekonomiczno-finansowych, to jest :instrumenty budżetowo-podatkowe, bankowo-kredytowe oraz ubezpieczeniowe. Zakres ich wykorzystania ma charakter indywidualny i pozostaje każdorazowo w gestii deweloperów i jest wynikiem ich wiedzy, umiejętności i determinacji.

 

 

Summary

      This article focuses on classification and identification of basic economical and financial instruments which provide lower risk exposure in development projects. The authors identified 3 groups of financial instruments: fiscal, banking and insurance products. Their scope of usage has individual character and each time is based on knowledge and determination of investor’s representatives and managers.


wstecz


  do strony glownej wydziału  strona główna UG Adresy i telefony na UG   Biblioteka główna UG   Pytania  
kontakt z webmasterem   kontakt z webmasterem
 
do strony głównej UG do strony głównej wydziału do strony głównej wydziału