do strony glownej wydziału  strona główna wydziału   English version | Adresy i telefony na wydziale
Działalność Naukowo Badawcza
O czasopiśmie

Rada Naukowa

Recenzenci

Redakcja

Aktualny numer

Numery archiwalne

Wymogi dla autorów

Procedura recenzowania

Prenumerata

Kontakt z redakcją

 
Prace i Materiały Wydziału Zarządzania
Wzorzec artykułu do PiM WZ UG

Ewa Kucharska-Stasiak

 

 

Świadectwa światowych cykli nieruchomości

 

 

Wstęp

        Rozwój rynków nieruchomości ma charakter cykliczny. Istnieją stałe siły, które łączą nieruchomości z cyklem koniunkturalnym, ale również są wewnętrzne mechanizmy w ramach sektora nieruchomości, które powodują, że cykl nieruchomości jest czymś więcej niż zwykłym odzwierciedleniem wahań w gospodarce.

        Chociaż rynki nieruchomości mają charakter lokalny, są świadectwa „umiejscawiania się ich w czasie” w skali międzynarodowej. Wykazują one tendencje do wspólnego ruchu, z różnymi opóźnieniami w fazach ożywienia i spadków aktywności. Ten wspólny rytm stanowi wynik zwiększonej integracji w gospodarkach i na rynkach kapitałowych. Pierwszy światowy cykl rynku nieruchomości wystąpił w latach 1985-1994. Stawiamy tezę, że obecnie stajemy się świadkami drugiego światowego cyklu nieruchomości.

        Celem artykułu będzie wskazanie przyczyn i skutków pierwszego światowego cyklu oraz przytoczenie wstępnych dowodów na wystąpienie drugiego światowego cyklu nieruchomości.

 

Streszczenie

          Pomimo, iż rynki nieruchomości mają charakter lokalny, można zauważyć proces synchronizacji ich cyklicznego funkcjonowania. Tendencji tej sprzyja proces integracji gospodarek oraz liberalizacja rynków finansowych.

          Celem artykułu jest wskazanie przyczyn i skutków pierwszego światowego cyklu rynków nieruchomości oraz przytoczenie wstępnych dowodów na wystąpienie drugiego światowego cyklu nieruchomości.

 

 

Evidence of Global Real Estate Cycles (Summary)

          Although real estate markets have a local character there is an increasing synchronization of their cyclical behavior. This is the result of  economic integration and financial liberalization.

          The aim of the article is to present causes and consequences of first global real estate cycle and to provide preliminary evidence for the existence of the second one.


wstecz


  do strony glownej wydziału  strona główna UG Adresy i telefony na UG   Biblioteka główna UG   Pytania  
kontakt z webmasterem   kontakt z webmasterem
 
do strony głównej UG do strony głównej wydziału do strony głównej wydziału