do strony glownej wydziału  strona główna wydziału   English version | Adresy i telefony na wydziale
Działalność Naukowo Badawcza
O czasopiśmie

Rada Naukowa

Recenzenci

Redakcja

Aktualny numer

Numery archiwalne

Wymogi dla autorów

Procedura recenzowania

Prenumerata

Kontakt z redakcją

 
Prace i Materiały Wydziału Zarządzania
Wzorzec artykułu do PiM WZ UG

Hanna Górska-Warsewicz

 

 

Marka jako narzędzie kształtowania
przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstw
sektora żywnościowego

Streszczenie

W tworzeniu unikalnej oferty rynkowej istotne jest kształtowanie przewagi konkurencyjnej w oparciu o markę. Rolę marki produktu żywnościowego rozpatrywać należy przez pryzmat cech fizycznych oraz znaczenia symbolicznego. Fizyczne cechy produktu żywnościowego dotyczą zawartości składników odżywczych, jakości i bezpieczeństwa zdrowotnego. Symboliczne znaczenie marki oznacza odbiór korzyści wynikających
z wyboru i spożycia danego produktu. W sektorze żywności wykorzystywane są różne sposoby kształtowania przewagi konkurencyjnej: przez modyfikację cech fizycznych produktu, rozszerzenie marki, kształtowanie jej architektury, wzmacnianie wybranych elementów kapitału marki takich jak postrzegana jakość oraz skojarzenia z marką. Istotna jest również rozbudowa identyfikatorów marki i elementów wsparcia oraz rozwój produktów lateralnych.
Najczęściej stosowana modyfikacja istniejących produktów w ramach marketingu pionowego nie zmienia istoty produktu, a dotyczy dowolnej jego cechy. Najrzadziej obserwowane jest wprowadzanie na rynek produktów w ramach marketingu lateralnego, czyli tworzenie całkowicie nowych rozwiązań technologicznych. Tego typu produkty wykorzystują przewagę bycia liderem, a w niektórych przypadkach rozwijają nową kategorię produktową. Noszą wówczas nazwę mardukt (branduct).

 

Brand as a Tool of Creation of Competitive Advantage in Food Sector Companies (Summary)

The main goal of this study was to present various direction of creation of competitive advantage in food companies in Poland. The special attention was given to following areas: modernization of physical features, creation of brand architecture, brand
extension, development of selected aspects of brand equity. In the largest companies the development of lateral product as totally new assortment position is observed as a base for competitive advantage creation.


wstecz


  do strony glownej wydziału  strona główna UG Adresy i telefony na UG   Biblioteka główna UG   Pytania  
kontakt z webmasterem   kontakt z webmasterem
 
do strony głównej UG do strony głównej wydziału do strony głównej wydziału